O Fundacji


Fundacja Ojcostwo Mistrzostwo
została powołana do życia w grudniu 2013 roku.

Nasze credo: kliknij

Cele Fundacji:

 1. Działalność oświatowa związana z rodziną, szerzeniem i propagowaniem wiedzy dotyczącej ojcostwa, roli ojca i wychowywania dzieci.
 2. Rozwój duchowy, zdrowego stylu życia i praktycznych umiejętności rodzicielskich.
 3. Działalność kulturalna dla rodzin, ojców i dzieci.
 4. Kreowanie wzorców i wspomaganie postawy świadomego i zaangażowanego rodzicielstwa.
 5. Wspieranie ojców w realizacji ich roli społecznej.
 6. Integrowanie ojców i organizowanie wymiany doświadczeń między nimi.
 7. Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i emocjonalnych ojców w relacjach ze swoimi dziećmi.
 8. Działalność na rzecz rozwoju zawodowego, przedsiębiorczości oraz wspierania ojców
  w budowaniu egzystencji rodziny i równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym i rodzinnym.
 9. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, pomocy społecznej i ochrony praw dziecka.
 10. Działalność naukowa i badawcza związana z rodziną, ojcostwem i wychowaniem dzieci.

Zarząd Fundacji tworzą: Aleksander Kisil i Andrzej Jabłonowski

Statut Fundacji Ojcostwo Mistrzostwo

Dodaj komentarz