Liceum LInK

Nasza Fundacja postanowiła założyć
wyjątkową szkołę średnią:

Liceum Innowacyjności i Kreatywności (LINK).

Chcemy, by nasza szkoła była szansą dla młodych ludzi,
„link’iem” do dobrego dorosłego życia, do sukcesów,
zaradności, przedsiębiorczości i wspaniałych przeżyć.

Według nas dobra szkoła to kuźnia wartości, poglądów i talentów,
to ludzka wspólnota dążąca do Dobra, Prawdy i Piękna. Szkoła to baza
różnych działań, projektów, miejsce rozwoju i przygotowania do życia.

501

Chcemy stworzyć szkołę wyjątkową, z internatem, ponieważ młodzi ludzie w wieku licealnym szukają swojej tożsamości i niezależności, przyjaźni i wzorców wśród rówieśników oraz autorytetów spoza rodziny. Możemy przekazać ich w ręce zaufanych profesjonalistów, którzy stworzą bezpieczną i pozytywną przestrzeń do nieograniczonego rozwoju nastolatków. Stąd pomysł na szkołę oddaloną od domu, miejsce, gdzie uczniowie będą mogli skupić się na własnych zainteresowaniach, budować wspólnotę, przeżywać przygodę i stawać się samodzielnymi, dojrzałymi ludźmi. Chcemy stworzyć środowisko otwarte, pozytywne i wspierające się.

Liceum LInK będzie ponad-wyznaniowe, niezależne od jakiejkolwiek partii czy organizacji.  Będzie ono autorską koncepcją zespołu wychowawczo-dydaktycznego bez żadnych sztywnych ram, ideologii czy teorii. Zamierzamy wykorzystać elementy pedagogiki baden-powellowskiej, elementy koncepcji wychowawczej Marii Montessori, Janusza Korczaka i innych.

Organizacyjnie Liceum LInK to:

- zaciszne miejsce kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy,
- szkoła z internatem (niedziela wieczór do piątku w południe),
- klasa męska i klasa żeńska,
- 3 semestry  oddzielone feriami,
- jednolite stroje.

Atuty i zalety naszej szkoły:

 1. Zorganizowane pozytywne środowisko wychowawcze
 2. Program nowoczesny i faktycznie przygotowujący do wyzwań życia
 3. Klasy 24-osobowe, nie za duże, by indywidualizować
 4. Klasy łatwe do podziału na 2-, 3-, 4-, 6- i 8-osobowe zespoły
 5. Bogata działalność pozalekcyjna
 6. Działalność spółdzielni uczniowskiej jako szkoły biznesu
 7. Dużo ruchu, prac warsztatowych, zajęć w kołach zainteresowań
 8. Wysoki poziom wychowawczy szkoły
 9. Wycieczki i obozy wędrowne
 10. Nieduża szkoła, kameralna atmosfera
 11. Wysokie wymagania merytoryczne i etyczne wobec nauczycieli
 12. Przygotowanie do założenia własnego biznesu
 13. Opieka przez 5 dób w tygodniu
 14. Stały, przemyślany rytm dnia z czterema posiłkami

Stawiamy na:

- wartości takie jak kreatywność, samodzielność, inicjatywę, przedsiębiorczość,
komunikację, skuteczność, ekologię, solidarność z grupą, odwagę cywilną,
systematyczność, samoorganizację, wytrwałość, fair play, podmiotowość;
- animowanie rozwoju (ogólnie i każdej zdolności),
- maksymalną indywidualizację kształcenia,
- oceny możliwie opisowe, minimum stopni,
- nauczenie pracy w zespole,
- rozumienie świata i procesów,
- nacisk na powiązanie z życiem praktycznym i otoczeniem,
- podejście konstruktywne i pozytywne,
- wychowanie ku i przeżycie wspólnoty,
- wyrobienie poczucia obowiązku i poczucia odpowiedzialności,
- potrzebę i satysfakcję ze służby dla innych,
- wyrobienie poczucia własnej wartości i wysokiej samooceny.

Planujemy ruszyć we wrześniu 2019 – nabór przeprowadzimy do I i II klasy.

Zajęcia:

- Lekcje albo bloki tematyczne,
- Praca seminaryjna,
- Praca problemowa indywidualnie i w grupach,
- Praca projektowa w zespole,
- Koła zainteresowań,
- Codzienny dodatkowy blok sportowy

Przykładowe przedmioty w ciągu czterech lat nauki:

 1. Historia techniki i wynalazków
 2. Historia myśli społecznej i politycznej
 3. Innowacyjna przedsiębiorczość
 4. Retoryka, erystyka, oracja, recytacja, komunikacja językowa
 5. Wychowanie finansowe
 6. Wychowanie techniczne – zajęcia praktyczne
 7. Wiedza o społeczeństwie i państwie
 8. Logika
 9. Statystyka
 10. Geometrie euklidesowe i nieeuklidesowe
 11. Biosfera i ekologia
 12. Zdrowie człowieka
 13. Praca w zespole i z zespołem
 14. Zarządzanie (strategiczne, zmianą, czasem, firmą, ludźmi)
 15. Systemy komputerowe i elektroniczne
 16. Informatyka i programowanie
 17. Fizyka einsteinowska i kwantowa
 18. Terenoznawstwo i geografia
 19. Fizyka i chemia życia codziennego
 20. Wiedza o energii i jej wytwarzaniu
 21. Podstawy mikroekonomii

Planowany rozkład dnia:

06.30 pobudka
06.40 gimnastyka
07.00 toaleta, ścielenie łóżek
07.15 śniadanie
07.45 początek I bloku lekcji
10.20 przerwa na II śniadanie
10.50 początek II bloku lekcji
13.25 przerwa na przebranie
13.45 sport (2 x 90′/tydzień) lub zajęcia techniczne (2 x 90′/tydzień)
15.15 koniec zajęć (w piątek koniec o 13.25)
15.30 obiad (w piątek lunch o 13.40 i wyjazd do domu)
16.00 odpoczynek  / czytanie / film dokumentalny
16.45 projekty / koła zainteresowań / konkursy / wyjscia (pn., wt., śr., czw.)
18.45 zakończenie zajęć
19.00 kolacja
19.30 czas wolny
21.00  dodatkowy blok sportowy dla chętnych
22.00 toaleta wieczorna
22.30 cisza nocna

Warunki przyjęcia:

 1. Rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami i kandydatem
 2. Opłacenie wpisowego
 3. Ukończenie szkoły podstawowej
 4. Zdanie egzaminu wstępnego
 5. Podpisanie deklaracji i umowy przez rodziców
 6. Wygłoszenie prezentacji przez kandydata
 7. Uzyskanie liczby punktów z poz.1-6, która kwalifikuje

Zainteresowanych uczniów, rodziców i nauczycieli zapraszamy do kontaktu: biuro@ojcostwomistrzostwo.pl

Zarząd Fundacji Ojcostwo Mistrzostwo

Dodaj komentarz